“Динамо”- “Университет Лесгафта-Нева” 25.09.2019г.